Författare: admin one

MUCF enkät

Svara på enkät om vad som har varit bra! MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) sprider just nu en enkät för att få in kunskap om vad som är stödjande och bekräftande för unga hbtq-personer, kopplat till skolan. MUCF skriver: ”Webbenkäten riktar sig till unga, 13-25 år, hbtq-personer och unga som funderar på om de…