Om Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG)

NNSG

 Nätverket för Normkritiska Skolgrupper (NNSG) är ett nätverk av, och för, gymnasieelever som vill engagera sig i arbetet för en tryggare skola. Vårt arbete utgår ifrån hbtq-rättigheter, antirasism och genusfrågor. NNSG är ett treårigt Arvsfondsprojekt och drivs av RFSL Ungdom och RFSL Stockholm.

RFSL Ungdom

rfsl-ungdom-logoRFSL Ungdoms vision är en värld fylld av kärlek och respekt där alla hbtq-ungdomar är, lever och uttrycker sig som de själva vill. RFSL Ungdom är ungdomförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter. Vi bildades 1999 som en avdelning under RFSL och blev eget förbund 2003. RFSL Ungdom är en av Europas i särklass största och mest inflytelserika hbtq-ungdomsorganisationer med 1800 medlemmar fördelade på sju distrikt. Vi har en bred verksamhet som sträcker sig från sociala aktiviteter till politisk påverkan på lokal, nationell och internationell nivå.

RFSL Stockholm

rfsl-stockholm-logo RFSL Stockholm är Stockholms lokalförening inom RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. RFSL Stockholms målgrupper är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera personer samt deras anhöriga och vänner. Vi arbetar för ett samhälle som genomsyras av respekt för alla människors lika rättigheter och möjligheter, oavsett kön, sexuell identitet, könsidentitet eller könsuttryck, hiv-status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga, ålder eller socioekonomisk bakgrund. RFSL Stockholm bedriver politik och informationsverksamhet, ordnar olika sorters utbildningar och ger målgrupperna olika typer av stöd. Vi bjuder också in till inspirerande medlemskvällar, organiserar ungdomsverksamheten Egalia, fixar julaftonsfirande och ordnar en årlig Transtemadag. 

arvsfonden-logo