Queerkollen – ett prov för skolpersonalen

Det är inte bara elever som ska göra prov tycker vi! Här har vi ett prov som är framtaget av elever i NNSG’s nätverk som du kan ladda ner, skriva ut och dela ut till personalen i skolan. Vi kallar provet för Queerkollen. Hur mycket queer-koll har dina lärare och annan personal i skolan? Vi tycker det är viktigt att skolpersonal ska ha queer-koll, det är inte elevernas ansvar att utbilda om sig själva. Det är också viktigt att skolmiljön såväl som utbildningen inkluderar och ger ett bra bemötande oavsett kön och sexualitet, då krävs det grundläggande koll!

Ladda ned provet här: Queerkollen

Ta en bild på resultaten, lägg upp på Instagram med dina och/eller skolpersonalens kommentarer under #tryggskola.

Behöver personalen på din skola plugga på för att få bättre resultat? Tipsa om till exempel nnsg.se, transformering.se och #tryggskola – Fickhandbok för skolpersonal.

queerkollen_bild