MUCF enkät

Svara på enkät om vad som har varit bra!

MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) sprider just nu en enkät för att få in kunskap om vad som är stödjande och bekräftande för unga hbtq-personer, kopplat till skolan.

MUCF skriver:
”Webbenkäten riktar sig till unga, 13-25 år, hbtq-personer och unga som funderar på om de är hbtq. Frågorna handlar om skoltiden och det går att svara både om en fortfarande går i skolan eller om en slutat. Frågorna har med platser både i och utanför skolan att göra.”
För att svara på enkäten gå in på den här länken