Din rätt i skolan


Du ska aldrig behöva bli dåligt behandlad på din skola, oavsett vem du är. Skolan ska aldrig acceptera diskriminering eller trakasserier.

Alla elever har rätt till en trygg skola och ska ges samma villkor som alla andra elever. Trots det händer det att en kan känna sig orättvist eller illa behandlad av andra elever eller av personal. Det är alltid din upplevelse som räknas. Om du känner att du har blivit dåligt eller orättvist behandlad – då är det allvarligt. Du har rätt att bli bra behandlad och det är skolans ansvar att stötta dig.

Trakasserier är beteenden som upplevs som kränkande. Det kan vara förlöjligande, förolämpningar, hot eller andra kränkningar. Ovälkomna sexuella beteenden hör också hit, till exempel att någon rör vid dig, stirrar eller kommer med sexuella förslag fast du inte vill. Det är du som blir utsatt som bestämmer vad som är trakasserande, ingen annan. Även händelser utanför skolans lokaler eller på nätet kan vara trakasserier och även där har du rätt att inte bli utsatt.

Om du blivit utsatt för trakasserier kan du säga ifrån. Du har rätt att få hjälp av skolans personal. Skolans rektor har det yttersta ansvaret för att ingen ska bli dåligt behandlad. Du kan även tala med en lärare eller annan skolpersonal. De som arbetar inom skolan har en skyldighet att lyssna på dig, ta reda på vad som hänt och sätta stopp för den dåliga behandlingen. Några av de saker de kan göra för att stoppa trakasserier är att säga till den som trakasserar att sluta, flytta den som trakasserar eller säga upp lärare eller personal som trakasserar.

Om din lärare inte lyssnar på dig kan du prata med rektorn. Om inte rektorn tar dig på allvar kan du ta hjälp utanför skolan, av Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen (DO). Du kan antingen ta kontakt med dem själv eller be en vårdnadshavare göra det.

Diskriminering innebär att en person behandlas sämre än andra. Skolan får inte diskriminera elever på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, ålder, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning. Om du blir orättvist behandlad kan du ta upp detta med skolans personal eller rektor. De ska se till att alla blir behandlade lika och ges samma möjligheter. Är du osäker på om det som skett kan vara diskriminering? Prata med Barn- och elevombudet eller Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Bra länkar

Diskrimineringsombudsmannen (DO):
www.do.se (öppnas i nytt fönster)

Barn- och elevombudet (BEO):
www.skolinspektionen.se/beo (öppnas i nytt fönster)