HBTQ


Förkortningen hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queers. Eftersom normer kring kön och sexualitet är tätt sammanlänkade förenas hbtq-personer i kampen för lika rättigheter och möjligheter oavsett könsidentitet, sexualitet och könsuttryck. Två andra ord som dyker upp när man talar om dessa frågor är heterosexualitet och cispersoner.

Homo- och bisexualitet

Homo- och bisexualitet är sexuella läggningar. Som homosexuell attraheras du av och blir kär i personer av samma kön som du själv. Som bisexuell attraheras du av och blir kär i människor oavsett vilket kön de har.

Trans

Transperson är ett samlingsnamn för många olika sätt att vara trans på. Trans innebär att du inte känner dig som det kön du gavs vid födseln eller att du på något annat sätt bryter mot förväntningar kring könsidentitet eller könsuttryck. Könsidentitet är det kön du känner dig som. Könsuttryck är hur du uttrycker kön med kläder, kroppsspråk, frisyr och liknande. Som transperson kan du till exempel vara transsexuell eller intergender.

Som transsexuell känner du dig exempelvis som en kille och vill bli omnämnd som ”han” men föddes med snippa och fick ett kvinnligt personnummer. Eller så känner du dig som en tjej/hon men föddes med snopp och manligt personnummer. Många transsexuella personer vill förändra kroppen med hormoner/kirurgi och byta personnummer. Det kallas ibland för ”könsbyte”. Ett bättre ord är könskorrigering. Som transsexuell byter du inte kön utan du korrigerar (rättar till) kroppen och det juridiska könet.

Intergender handlar om att känna sig som varken tjej eller kille. Kanske vill du helst bli omnämnd som ”hen” istället för ”hon” eller ”han”. En del intergenders vill förändra kroppen med hormoner eller kirurgi.

Trans har inget med sexuell läggning att göra. Som transperson kan du vara homo, hetero, bi eller queer.

Queer

Queer handlar om att inte passa in i normer för kön, sexualitet eller relationer. Det kan också handla om att du inte vill eller kan definiera ditt kön eller din sexuella läggning. Queer kan vara att du blir kär i fler än en person åt gången eller att du inte vill definiera dig som tjej eller kille. Eller så kan queer vara att du blir kär i människor, inte i deras kön. Queer kan alltså betyda många olika saker och det kan skilja sig åt mellan olika personer.

Heterosexualitet

Heterosexualitet är en sexuell läggning: som heterosexuell tjej attraheras du av och blir kär i killar. Som heterosexuell kille attraheras du av och blir kär i tjejer.

Cisperson

Cisperson handlar om att definiera sig som det kön du fick vid födseln, exempelvis att du föddes med snippa, har kvinnligt personnummer och känner dig som en tjej genom hela livet. Om du inte har erfarenhet av att vara transperson är du förmodligen cisperson. Begreppet ”cisperson” började användas för några år sedan för att sätta ord på normen. Ordet har inget med sexuell läggning att göra. Som cisperson kan du vara homo, hetero, bi eller queer.

Fler begrepp

Det finns många fler ord och begrepp för kön och sexualitet, och de förändras över tid. NNSG jobbar mot alla begränsande normer i relation till kön och sexualitet.

En mer utförlig ordlista för trans hittar du på www.transformering.se