Konferensen #tryggskola

Under denna eftermiddag tar eleverna ordet och de vuxna lyssnar. Erfarenheter, behov och förslag på lösningar förmedlas till dig som arbetar inom eller i anslutning till högstadie- och gymnasieskolan. I fokus står elevers trygghet i relation till frågor som hbtq, rasism och genus.

Konferensen riktar sig till dig som är skolpersonal, politiker eller på annat sätt arbetar strategiskt med skolfrågor på kommunal, regional eller nationell nivå. Vi samlas under samma tak för att diskutera praktiskt likabehandlingsarbete i fråga om såväl skolmiljö, bemötande och utbildningsmaterial som skolpolitiska beslut.

Vill du som elev delta eller engagera dig i konferensen? Du är mycket välkommen vare sig du vill vara med och lyssna eller vara med i förberedelserna och kanske hålla i ett pass eller hjälpa till med det praktiska.

Läs mer om konferansen och anmäl dig

Konferenshäng den 21-23 oktober

Vill du som elev delta eller engagera dig i konferensen #tryggskola? Du är mycket välkommen vare sig du vill vara med och lyssna eller vara med i förberedelserna och kanske hålla i ett pass eller hjälpa till med det praktiska.

Vi kommer att hänga från fredag kväll och förbereda, peppa och göra andra roliga saker tillsammans. Efter konferensen fortsätter hänget, och på söndagen utvärderar vi och avslutar ca kl.14:00.

Läs mer om konferensen och anmäl dig

Fickhandboken

Är du frustrerad över att personalen på din skola inte har koll på hbtq? Eller att undervisningen har underliggande rasism? Eller att din lärare inte sätter gränser när elever kränks eller diskrimineras i skolmiljön? Då kan du dela ut Fickhandboken #tryggskola till skolpersonalen.

Fickhandboken innehåler 11 konkreta tips på hur de kan jobba för att skapa en tryggare skola för alla elever. Fickhandboken är framtagen av elever inom Nätverket för normkritiska skolgrupper och är baserad på elevers egna upplevelser av skolan.

Beställ Fickhandboken gratis, och beställ en hel bunt så att du kan dela ut den till all personal på skolan.

Beställ Fickhandboken

#tryggskola

Är du trött på att skolan mest visar upp framgående och ”viktiga” personer som är vita cis-män? Vi tagit fram 8 affischer på grymma och extraordinära personer.

Beställ affischerna

#tryggskola

BlatteQueers i Film är ett projekt som drivs av Interfem. De jobbar med representation i film och riktar sig till transpersoner och lesbiska, bisexuella och queera tjejer/kvinnor som har erfarenhet av rasism.

De har gjort egna filmer och i samarbete med NNSG visas nu några av dessa filmer fram t.o.m. 31 september.

Se filmerna

#tryggskola

Granska din skolas likabehandlingsplan!

Show me the plan är en folder som enkelt visar hur du som elev kan granska att skolan följer kriterierna för hur likabehandlingsplanen ska se ut.

Beställ Show me the plan

#tryggskola

Beställ ett duschdraperi gratis för ett tryggare ombyte på din skola.

Beställ duschdraperiet

#tryggskola

Beställ affischen Kort om rasismen i Sverige och sätt upp på skolan.

Beställ affischen

#tryggskola

Skriv eller filma dina erfarenheter och tankar om skolan på Instagram under #tryggskola. Tillsammans kan vi berätta hur skolan kan bli en tryggare plats för alla. Nu kör vi! Dela din berättelse!

Dela din berättelse

Delta i kampanjen #tryggskola

Till kampanjen #tryggskola finns det flera olika kampanjaktiviteter attdelta i. Vissa kampanjer och aktioner kan ske synligt på skolan, andra händer på sociala medier och vissa handlar om hur elever kan jobba för att påverka skolans arbete. Kika in på kampanjsidan för att hitta den, eller de, kampanjer som passar.

Delta i kampanjen

Skolpolitiska krav

För att säkerställa en tryggare skola för alla elever har vi tagit fram följande skolpolitiska krav inom #tryggskola.

Läs de skolpolitiska kraven

Pressmeddelande #tryggskola

Elever inom Nätverket för Normkritiska Skolgrupper lanserar kampanjen #tryggskola.
22 augusti är starten för nio kampanjveckor där elever gemensamt höjer rösten för en tryggare skola för alla. Kampanjens fokus är antirasism, hbtq-rättigheter och genus, frågor som många skolor idag tar bristande ansvar för.

Kampanjen #tryggskola drivs av elever inom nätverket och bygger på samlad erfarenhet från tre års arbete med elever och deras upplevelser av att befinna sig i skolmiljön.

Bakom #tryggskola står även RFSL Ungdom, RFSL Stockholm, Sveriges elevråd – SVEA, Interfem, Ungdom mot Rasism/Normbrytande Rättigheter, Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU) och PeaceWorks. Kampanjen har växt ur elevers engagemang i NNSG och övriga organisationer under flera år där behovet av en gemensam röst varit tydlig.

Läs hela pressmeddelandet

Debattartikel i Dagens Samhälle

NNSG har tillsammans med RFSL Ungdom, RFSL Stockholm, Sveriges elevråd- SVEA, PeaceWorks, Normbrytande Rättigheter, Interfem och Antidiskrimineringsbyrån skrivit en debattartikel där vi lyfter de skolpolitiska krav för kampanjen #tryggskola.

Läs hela debattartikeln

@nnsgskola

På Instagramkontot @nnsgskola gästpostar elever som berättar om hur de upplever skolan. Hör av dig om du också vill gästposta och dela med dig av dina erfarenheter.

Din erfarenhet är viktig!

Bli gästpostare!

Engagera dig

Det finns olika sätt att engagera sig på inom NNSG som är anpassade efter vad en har möjlighet till eller tycker vore roligt att göra.

Engagera dig här!

Skolgrupper

Är ni två eller flera elever som vill engagera er tillsammans för en tryggare skola med fokus på hbtq, antirasism och genus?
Då kan ni starta en skolgrupp.

Starta en skolgrupp

HBTQ

Hbtq handlar om sexualitet och könsidentitet, läs mer om vad det är här.

Läs mer om HBTQ

Antirasism

Vill du engagera dig antirasistiskt för en tryggare skola eller få tips på hur du kan jobba antirasistiskt?

Läs mer om antirasism

Rättigheter

Skolan ska aldrig acceptera diskriminering eller trakasserier och är skyldig att hjälpa dig.

Din rätt i skolan

Gå med i nätverket

NNSG är ett nätverk av elever som vill jobba för en tryggare skola. Vill du också vara med eller ha information om hur du kan engagera dig? Kontakta nnsg här!

Kontakta NNSG